Arrangementet på Nansenskolen

June 7th, 2007

DSC_0054.jpgPå Nansenskolen på Lillehammer samlet det seg nesten 150 mennesker, oss marsjerende inkludert. Arrangementet, som startet klokka åtte, ble innledet ved Øyvin Aamodt. Han sa at i en tid som dette, hvor Norge sender soldater til Afghanistan, samtidig som asylsøkere nektes asyl, så ble støttegruppa på Lillehammer fort opprettet. De hadde ikke hørt ordet nei, og har fått støtte og hjelp til gjennomføring av arrangementet fra mange hold.

Det har blant annet kommet massiv støtte fra Nansenskolen, og uforbeholden støtte fra Lillehammer kommune, og støtte fra både politiske, kirkelige og humanitære organisasjoner i Lillehammer kommune. Han la også til at i hvert fall før gjennomføringen, hadde dette vært et arrangement som hadde gått i balanse økonomisk.

(Innlegget er stort, trykk derfor på Continue Reading for å lese hele.)

DSC_0036.jpgDeretter ble det verdenspremiere pÃ¥ filmen Allierte. Filmen er produsert av Akbar pÃ¥ Lillehammer. Han sa at det var veldig inspirerende Ã¥ se afghanere forsøke Ã¥ gjøre noe med situasjonen, selv om de lever et liv i frykt, uten arbeid, uten økonomi – og klarer Ã¥ fÃ¥ ting pÃ¥ politisk dagsorden – og ba folk huske pÃ¥ det neste gang de ligger pÃ¥ sofaen og tenker at det ikke nytter Ã¥ gjøre noe med det som er vanskelig i verden.

Filmen Allierte handlet om norsk engasjement i internasjonal sammenheng, hvor oberstløyntnant Terje Torsteinson ble intervjuet. Under dette intervjuet, stilte han spørsmÃ¥ltegn ved effekten og nytten av denne formen for “krig mot terror”. Videre viste filmen forhistorien til sultestreiken i 2006, hendelser under sultestreiken, som politiaksjonen hvor politiet pÃ¥ oppfordring fra Oslo kommune og domsprost Olav Dag Hauge gikk inn pÃ¥ domkirkeplassen og fjernet de sultestreikende og rev ned teltene. Videre tar filmen for seg hendelser rundt sultestreiken, uttalelser fra regjeringen, avslutningen, og løftebruddene og deportasjonene tre dager etter at sultestreiken ble avsluttet.

Etter pausen, innledet Sayd med trefløytespilling. Deretter fortalte Dag Hareide noen ord om hva de forsøker Ã¥ gjennomføre pÃ¥ Nansenskolen. Han sa vi nÃ¥ hadde sett en nedstemt film, men vi mÃ¥tte se pÃ¥ hvilke muligheter som fantes. Han nevnte at bÃ¥de Muhammed, Jesus og Moses var flyktninger – og det var mye som kunne skje med flyktninger.

DSC_0067.jpgEtter dette, spilte Aziz dambura og sang, mens Baran Kurd spilte på djembe. Videre holdt Zahir Athari en appel og det ble anledning for oppmøtte til å stille spørsmål til Zahir. Dt kom så en appell fra Afghansk forening ved Abdullah Sanger. Deretter ble det diktopplesning ved Ove Røssbakk.

Nemat, Mustafa og Khadem, sang daidoo. Deretter hadde Afghansk forening på Lillehammer en kort teaterforestilling.

Aris – representant fra Komala , kommunistpartiet i Iran fikk deretter ordet. PÃ¥ vegne av Komala, ville han si velkommen til Lillehammer, og vise sin støtte. De ville vise son omsorg og menneskelig solidaritet. De protesterer ogsÃ¥ mot politikken som den norske regjeringen fører, særlig den som utføres av den venstrevendte regjeringen som sitter med makten nÃ¥. Han sa ogsÃ¥ at den kurdiske foreningen støtter Asylmarsjen – og begge ønsker Ã¥ bidra pÃ¥ alle mÃ¥ter de kan.

Deretter ønsket Panter Tanter ved Kari å komme til ordet. Er er en kort transkribering av hva som ble sagt:

Hallo alle mine gutter. Jeg heter Kari, og hører til en gruppe som heter Panter Tanter, som er en friteatergruppe i Trondheim. Og så har jeg vært med på å stifte en organisasjon i trondheim som heter uro-patruljen for asylsøkere. I går, før jeg skulle pakke min ryggsekk og dra, så snakket jeg med min venn Rahulla, og vi diskuterte hva som skjedde den 29. mai, da den norske regjeringen forelengte avtalen med afghanske myndigheter om tvangsutsendelse. Sammen med min venninne i Panter Tanter, Berit, som mange kjenner, så skrev vi et brev til det norske Stortinget i går kveld. Det er sendt til alle stortingsrepresentantene klokka 11 i går kveld. Jeg skal nå lese det opp:

Til Stortingsrepresentantene

19. mai-2007 staret Asylmarsjen fra Trondheim til Oslo langs Pilegrimsleden. (www.asylmarsj.no)
Om lag femti afghanske asylsøkere går mer enn 600 km for å få Norge til forstå følgende krav:
“IKKE SEND OSS TILBAKE TIL KRIGEN”
“STOPP TVANSGSUTSENDELSENE AV AFGHANSKE ASYLSØKERE”

29. mai-2007 forhandlet Norge frem en ny avtale med Afghanistan om fortsatt tvangsutsendelse av afghanske asylsøkere.

I følge leder av Menneskerettighetshuset i Trondheim, Bernt Hauge, har Norge laget “en handelsavtale med mennesker”.

Panter Tanter Produksjoner (www.pantertanter.com) undres på om Stortingspolitikerne ikke har oppfattet hvor seriøst det er, når mennesker velger å gå distansen Trondheim-Oslo for å bli hørt og sett. Har dere ikke oppfattet lederen Zahir Atharis mange appeller i radio, TV og aviser, der han sier at marsjdeltakerne er BARN AV KRIGEN ?
Bør de ikke få et verdig liv i fred ?
Bør de ikke få adgang til norske skoler og utdanningsinstitusjoner ?
Hadde ikke Norge vært tjent med at de fikk muligheter til å bruke sine ressurser, som de til fulle viser at de har, gjennom å gå denne marsjen ?

Den norske befolkning som asylsøkerne har møtt på sin ferd, har opplevd dette og gitt dem massiv støtte.
Kirken har gått ut og aktivt støttet marsjen. Flere av kirkens representanter hevder at denne marsjen er det viktigste som skjer langs Pilegrimsleden dette året. Spriket mellom denne støtten og Stortingsrepresentantenes taushet og passivitet er meget stor.

Til Stortingsrepresentantene:
Vil dere ha et ettermæle som viser en total ignoranse ovenfor en gruppe mennesker som kjemper for sine liv?

Tror dere dere unngår historiens dom ved å forholde dere passive ?

Hvem av dere Stortingsrepresentanter tar opp denne saken i Stortinget og er beredt til å forsvare afghanske asylsøkeres humane rettigheter ?

Og det er valg til høsten,
Hjertelig fra Panter Tanter Produksjoner
ved Berit Rusten og Kari Hustad

Avslutningesvis sang hun en nordnorsk vuggesang for alle afghanske barn.

DSC_0128.jpgEtter sangen ble diktlesning fra Ramazon pÃ¥ persisk. Deretter sang Nabi Dilnewas Til Ungdommen. Deretter sang han sangen Mahajir pÃ¥ dari, mens han spilte pÃ¥ dambura – som handlet om flyktninger, og avsluttet med sangen Golalei pÃ¥ pashto – som handlet om kjærlighet. Baran Kurd spilte pÃ¥ djembe under de to siste sangene.

Madeleine Cederström var konferansier under arrangementet, og Deeva Baibani tolket til og fra dari. Afghansk forening serverte også freni (søt rett av melk, sukker, egg og stivelse, med nøtter) og goshefil, som er laget av olje, egg, melk og sukker, og de serverte også en kake.