Arrangement på Eidsvoll plass

June 16th, 2007

Arrangementet ved Stortinget ble åpnet ved konferansier Erling Borgen. Første appelant var pilegrimsprest i Nidaros, Rolf Martin Synnes.

Kjære venner. Kjære afghanske venner spesielt. Gjennom årene er det mange som har ønsket å gå fra Trondheim til Oslo. Jeg har sagt at det er ikke mulig. It is impossible. Det nytta ikke å si det til dere. Dere ville gå og dere gjorde det. Gratulerer. Jeg er imponert.

Og jeg forstår at når vi tenker på hva dere kommer fra, krig har vært deres virkelighet i hele deres liv. Dere har vært borti verre ting før enn å gå Trondheim Oslo. Førtifem stykk har gått på vegne av kanskje 1000 afghanere, som gjemmer seg i vårt samfunn. Dere kunne ha vært gode borgere av vårt land, og så har vi ikke råd til å ta i mot dere. Men vi har råd til å bruke 800 millioner til krig i Afghanistan. Det er ikke det at jeg er mot UDI. Vi trenger det. Vi trenger politi. Selvsagt gjør vi det. Men vi trenger ikke folk som sitter på et kontor og lar det gå prestisje i menneskeskjebner. Det er lov å si at man har tatt feil.

Det forunderer meg.. Enkelte menensker har større tro på UDI sine vurderinger enn presten har på Gud.

Vi vet at uroen i Afghanistan brer seg i dag. VÃ¥re venner vil ikke sendes tilbake og bli en del av krigen. De sier de en gang vil vende tilbake og bli en del av freden og gjenoppbyggingen av sitt land.

Fridtjov Nansens land. Fredsprisen sitt land.. Kan ikke sende mennesker tilbake til krig.

Deretter holdt Zahir Athari en appell:

After walking 65 miles, we are back to you again, here. And this is very good. And you see this beautiful, tired and determined faces, that were walking all this way from Trondheim to Oslo. And I feel honored by that I was with them. From the 19th of May until Today. A turning point for us. And I hope it is a turning point for Norwegian society and Norwegian refugee policy as well.

There are hundreds of Afghans living underground here in Norway. Every second, every minute they are afraid of handcuffs, of prison, of deportation. It is the same situation we had in Afghanistan, during the war and now. Every moment it was possible that a gunman could come and take your dearest, and you were not able to see him or her again. Here in Norway it is two years we have been living in such a situation. Police are every night coming several times in each Afghans apartment to arrest them. To put handcuffs on their hands, and deport them back to the war. Last year it leaded to hungerstrike, and since that time, since the stop of the hungerstrike, 165 Afghan refugees have been deported. Noone know where they are. Are they alive? Are they dead? Are they in prison? Are they free? Are they inside Afghanistan or outside of Afghanistan?

And noone give response, noone feels responsibilty to give us an answer about where they are. And hundreds of Afghans are underground here in Norway, under the hunting. We don’t feel safe at home. We don’t feel safe at the street. We don’t feel safe at night. We don’t feel safe during day. It was very hard to decide, to dare, to come public, but we did it, and I am happy of that.

We decided to walk 65 miles, through the pilegrimage road, to meet the Norwegian people. And this time to talk with the Norwegian people and what they think for us. What they want about us. What we gained, was so much solidarity, support, love, kindness and hospitality, and it was surprising, every day we were walking on surprises. It is why we didn’t understand really, when we were in Lillestrøm, that we are here agian, back. When we started from Trondheim, each face were closed, angry, depressed, sad and tragic. But during the way, the faces were blossoming, and becoming open, and now you see that each faces has smile on their lips after walking, because they got solidarity and smiles on the way.

This was first time in our life, that we went to people publically and they were supporing us so much. So it is a turning point for all our lives. We walked through the seasons, there was winter at Dovre, summer in Hamar. We walked through the history – for a thousand year, thousands of wishes that have been carried by pilgrims from Oslo to Trondheim. And we walked through pure nature. Beautiful hills, mountains, valleys, rivers and waterfalls, and we were hearing the song of birds at Fokkstua. And we met thousands of people on our way, farmers, students, teachers, priests. And this was sort of taking the curtain of, and we saw the reality.

When we were closer to Oslo, some of us were saying that it looks like our home, we are happy that we are back here. But there was an irony to it. We do not have a home. From this night, the fear again will start, who will be the next? Who will be deported? Who will have the handcuffs at the night or at the morning?

So we stretched our hands to Norwegian people and they supported us. Now we ask you to, together with us, to stretch your hand towards the Norwegian authorities, to give shelter to these refugees, until some day they can return safely to their country. And ask the Norwegian authorities to, instead of spending money to keep them away in isolated camps and to keep them away from socity, to let them learn something, to have education, and have peaceful normal experience of life, so if tomorrow they are returning back to Afghanistan, they can build human rights and democracy. This is the contribution to human rights and democracy, not F16s and special forces.

Some say they are young men, why are they not going to build their country – this is just a war? We are a generation of war. We are born in the war. We are grown in the war. For whole of our lives we were trying to find a safe place in the world, when we were walking through detention centers, handcuffs, borders and barbed wires and prisons. To go to a school or study to get education was a dream and still is a dream that never came true. So help us, so that our dream can come true, and then we can return back, to Afghanistan, and build the country.

Otherwise, noone of us can help our society nowhere. If these five or six years while these persons have been living in Norway, if they had possibility of education, today each one of them would have a profession. If they could return back, even if they could accept the danger, but they were positive in Afghanistan, and now still, we are running away from police, we are out of legal status, still noone is recognizing our right of life.

We are happy of the march, but I am here, to declare formally that we don’t have any roof, except this small tent you see here, and we do not have any ground except what you see here. And we will stay in front of the Parliament. Here. We will not move from here. Because we do not want to send our people back to underground life. Because we think we are not criminals. We do not want to be treated like criminals. Since we did not commit any crime, why should we go underground?

This is now a matter, we ask Norwegian authorities and Norwegian people to solve this situation in a way that gives dignity to us and also is good for Norwegian people and society. So from tonight we are here, because we don’t have any other place. This is the last place we can have in the world. We ask for your support and the other step is started. What we had to, we already did. We explained to you in a way that was understandable. But now we are expecting from you, something. that can give us a hope for a better future. Thank you.

Deretter ble det appeller ved Unge venstre, Marianne Borgen. Marianne Borgen er SVs ordførerkanditat og medlem av bystyret. Her er hennes appell:

Kjære pilegrimsfarere, kjære afghanere, kjære alle sammen. Det er med glede, ydmykhet og solidaritet, jeg som Oslopolitiker står her, i møte med dere som har gått fra Trondheim til Oslo i en måned, for å få fokus på den fortvilelse og lidelse dere og det Afghanske folk daglig utsettes for.

Å gå pilegrimsfredt er en demokratisk ytring det står respekt av, og den har gjort inntrykk på mange langs hele ruta dere har gått.

Det er viktig at også folkevalgte lokalpolitikere engasjerer seg i flyktningepolitikken. Oslo har lange tradisjoner for å ta i mot folk som kommer til byen, både som flyktninger og innvandrere. Oslo er den eneste reelt flerkulturelle byen i Norge, og det er vi stolte av. Det beriker byen hver dag. I Oslo skal alle være velkomne!

Oslo skal også være en by som er opptatt av fred, forsoning og internasjonal solidaritet. Vi skal være en by, der politikere tør og vil lytte til menneskers erfaringer og fortvilelse. Vi vil også ha en by med politikere som kjemper for at Menneskerettighetene oppfylles og at menneskeverdet ivaretas.

Afghanistan er et land i krig. For ca. et år siden, i forbindelse med sultestreiken foran domkirken, ble norske myndigheter sterkt kritisert av Høykommisæren for flyktninger (UNHCR), fordi Norge ikke fulgte FNs anbefalinger knyttet til retur av flyktninger til Afghanistan. Dette førte blant annet til at Utlendingnemndas Stornemnd, nå vurderer de prinsipielle sidene rundt dette.

Hva stornemnda kommer fram til, vil ikke bare avgjøre framtida til kanskje to hundre afghanere som helnge har befunnet seg i Norge i en uviss og særdeles vanskelig situasjon, men vil også sette en viktig standard for norsk asylpolitikk i årene som kommer. Det vil være et sentralt bidrag til å avklare Norges forhold til FNs anbefalinger og vil samtidig etablere en del av de normer som skal ligge i bunnen for vårt møte med mennesker på flukt fra land preget av krig og konflikt.

SV kjemper for en rausere og mer human flyktningepolitikk. Det gjør vi på Stortinget, i Regjering og i kommunestyrene. Vi vil at FNs anbefalinger skal gølges. I tillegg bør norske myndigheter velge å la fler få opphold på humanitært grunnlag, i solidaritetens og menneskeverdets navn.

Norske myndigheter må nå erkjenne at situasjonen i Afghanistan har forverret seg i løpet av det året som er gått siden sultestreiken på domkirkeplassen. Også norske forskere som arbeider med Afghanistan, som seniorforsker ved Institutt for fredsforskning Kristian Berg Harpviken og førsteamanuensis ved Journalistutdanningen Elisabeth Eide, har i tydelige ordelag fremhevet den ustabile situasjonen i Afghanistan og de svært vanskelige forholdene for asylsøkere som vender tilbake.

Når Norge returnerer asylsøkere til Afghanistan, returnerer Norge personer til et land i krig. At store grupper asylsøkere i Norge, i år etter år, lever i en uviss og fortvilet situasjon, med angst og utrygghet, er uverdig.

Ingen skal sendes tilbake til krig og utrygghet!

Siste appell ble ved Audun Lysbakken fra SV. Etter appellene, ble det musikk. Martin Hagfors, som ogsÃ¥ spilte under sultestreiken og andre arrangementer i fjor, spilte Let’s all move to Afghanistan, Blood for Oil, Home of the brave, Hey revolution now make piece with the holy cow.

Deretter spilte Bugge Wesseltoft mens Sissel Endresen sang.

Deretter sang marsjdeltaker Nabi Dilnewas Kringsatt av fiender, og deretter Homeless forever og Still Homeless, mens han spilte dambura, med Baran Kurd på perkusjon.

Avslutningsvis sa Baran Kurd noen ord, og sang:

First of all I would like to thank all of you. Friends. Good friends. And I will say thank you, for you strength. For your belief. And say thank you for you for giving all what you have given along the way. I appreciate what you have given. I hope that the others who have been recieving also appreciate that.

I want to sing a song for you. It is a maqam, withouth any ryhtm. It is a dispartion from the sole earth.