Foran storting og kl 10:04

June 17th, 2007

Foran storting og kl 10:04