En støttespillers opplevelse av natten til 21. juni

June 22nd, 2007

Tor Cederkvist, en av våre støttespillere som både har fulgt oss deler av marsjen og i ettertid i Oslo, har sendt oss en tekst med bilder om hans opplevelser av natten til 21. juli, da politiet slo til.

Les teksten her: Den lange marsjen er over