Pressemelding: – Biskop Kvarmes opplysninger er riktige!

June 23rd, 2007

Oslo 23.06.2007

Pressemelding fra Asylmarsjen:

– Biskop Kvarmes opplysninger er riktige!

Det var med stor glede at vi i dag mottok nyheten om at direktør i Utlendingsnemnda Terje Sjeggestad har bedt om en midlertidig stans i deportasjonen av elleve av afghanerne fra asylmarsjgruppen. Dette er etter vår mening en svært viktig handling, da informasjonen som har ført til Utlendingsnemnda (UNE) avgjørelse er av stor betydning for oss. Imidlertid leser vi at det er uklarheter vedrørende informasjonen som er gitt Sjeggestad, som vi ønsker å klargjøre med denne uttalelsen.

Det første punktet angår det som av mediene omtales som biskop Kvarmes feilinformering angående at enkelte av gruppens medlemmer har konvertert til kristendommen. Medienes begrunnelse for at Kvarmes opplysninger er uriktige, er uttalelser fra Sjeggestad. Til NTB sier Sjeggestad: ”Vi har undersøkt påstanden og den medfører ikke riktighet”. Det er uklart hva Sjeggestad her refererer til. Refererer han til gruppen som har gått asylmarsjen, eller til hele det afghanske miljøet i Norge? Utover å be om at det gis en avklaring i forhold til dette, ønsker vi å opplyse om følgende: Det finnes kristne i vår gruppe, og det finnes kristne i det afghanske miljøet i Norge.

Det andre punktet vi ønsker å klargjøre er spørsmålet i forhold til fjernsynssendingen i Afghanistan, hvor samtlige medlemmer av gruppen ble fremstilt som konvertitter. Den aktuelle sendingen ble vist på fjernsynskanalen ’Ariana International’, som er basert i USA og som sender over satellitt til både Europa og Asia. Reporterne var fra ’Ariana TV’, som er basert i Kabul. De filmet Asylmarsjen under vårt besøk i Eystein kirke på Dovre. Den 30. mai mottok vi flere henvendelser fra folk i Afghanistan og Europa, som hadde sett sendingen via den amerikanskbaserte delen av Ariana, Ariana International. Under visningen var det muligheter for publikum å ringe inn til studio. Flere stilte spørsmål om gruppen hadde konvertert til kristendommen. Dette ble da bekreftet av kanalen. I følge sharia-lovgivningen som praktiseres i Afghanistan, er dette en utilgivelig forbrytelse som medfører dødsstraff.

Til slutt vil vi svare på det spørsmålet Sjeggestad stiller i mediene vedrørende hvorfor disse opplysningene ikke har fremkommet på et tidligere tidspunkt. To advokater som representerer noen av de arresterte, opplyste Utlendingsnemnda om dette i kontortiden fredag. Informasjonen ble da overlevert i form av omgjøringsbegjæringer for fire av deres klienter, samt at nemndens leder Harald Karlsnes ble gjort oppmerksom på dette i en telefonsamtale.

Uavhengig av denne diskusjonen om konvertering, ønsker vi å minne om at sikkerhetssituasjonen i Afghanistan blir verre for hver dag, og de afghanske asylsøkerne frykter for sine liv dersom de sendes tilbake.

Zahir Athari
Tlf: 417 48 088
www.asylmarsj.no