Underskriftsinitiativ

June 23rd, 2007

Blindern Fred med fler har tatt initiativet til en underskriftskampanje. Underskriftskampanjen lyder som følger:

Send meg til Afghanistan!

Flere av de landets ledende politikere og toppbyråkrater har argumentert for at det er trygt nok i Afghanistan til at man kan kaste ut i hvert fall utvalgte av de flyktningene som har kommet til Norge siden krigens start.

Vi undertegnende stiller oss svert kritisk til denne vurderingen. Men hvis det virkelig er sant at Afghanistan er et trygt land, så erklærer vi oss hermed villige til å bli sendt til Afghanistan i stedet for afghanerne.

Vi alle er nordmenn eller har lovlig opphold i Norge, men hvis det er slik at det ikke er nok plass her i landet til både oss og de afghanske flyktningene, så er vi villige til å dra for at de kan bli.

I løpet av det første døgnet, har oppropet på http://www.sendmegtilkrig.org fått 29 underskrifter.