Uttalelse fra biskoper og Mellomkirkelig råd

June 25th, 2007

Teksten er hentet fra Kirkens Internett-sider.

Uttalelse om de afghanske asylsøkerne

24.06.2007

– Norge mÃ¥ følge FN-anbefalinger og avvente Stornemndas kjennelse, heter det i en uttalelse fra de fire biskopene langs pilegrimsleden og Mellomkirkelig rÃ¥ds generalsekretær.

Her følger uttalelsen i sin helhet:
Vi som er Den norske kirkes biskoper langs pilegrimsleden har alle møtt afghanerne som gikk asylmarsjen fra Trondheim til Oslo. Nå er vi sterkt bekymret for at norske myndigheter skal returnere dem til livstruende forhold i Afghanistan fordi de har fått endelig avslag på asylsøknadene sine. En del av disse tvangsreturene er i strid med FNs anbefalinger: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har siden juni 2006 kritisert norske myndigheter for at de returnerer unge afghanere fra utrygge områder til Kabul uten at de har tilknytning og nettverk der.

Regjeringen har forsøkt å løse saken gjennom en stornemnd i Utlendingsnemnda, som er Utlendingsnemndas domsstol-liknende organ for prinsipielle saker. Dette åpner etter vår mening for politisk ansvarsfraskrivelse. Vi mener det må være en politisk beslutning hvorvidt Norge skal følge FNs anbefalinger. Vi forventer at regjeringen i kampen for menneskelig verdighet lar FNs anbefalinger være minstestandarder for norsk asylpolitikk.

Uavhengig vÃ¥re prinsipielle motforestillinger, registrerer vi at kjennelsen fra Stornemnda er forventet Ã¥ foreligge i juli. Vi vil anmode regjeringen om Ã¥ avvente eventuelle returer til Stornemnda har fattet sin beslutning – uansett utfall. Det er høyst problematisk Ã¥ returnere personer til Afghanistan i strid med FNs anbefalinger bare noen uker før Stornemndas prinsippvedtak er klart.

Utlendingsnemnda framholder at Stornemndas beslutning kun vil få betydning for framtidige vedtak i asylsaker. Dette er uholdbart fordi Stornemndas beslutning både er logisk, moralsk og politisk relevant for nettopp mange av afghanerne. Vi mener det må være en selvfølge at afghanere fra utrygge områder får sine saker vurdert på nytt dersom Stornemnda beslutter at man heretter skal følge FNs anbefalinger. Noe annet vil stride både mot folks rettsfølelse og afghanernes rettssikkerhet. Det er jo afghanernes saker som er bakgrunn for Stornemndas behandling.

Vi uttrykker vår solidaritet og støtte til de hardt pressede unge afghanerne. Samtidig retter vi en takk til norske myndigheter for at de avventet returene som var planlagt lørdag morgen, og oppfordrer dem til fortsatt klokskap. Norge har råd til å vente, og det er ingen skam å snu i denne saken. Kirkens engasjement er ikke en oppfordring om å gjøre unntak i forvaltningen av asylinstituttet, men en appell til regjeringen om en helhetlig asylpolitikk der FNs anbefalinger ligger til grunn i kampen for menneskelig verdighet.

Nidaros biskop, Finn Wagle

Hamar biskop, Solveig Fiske

Borg biskop, Helga Haugland Byfuglien

Oslo biskop, Ole Christian Kvarme

Generalsekretær i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, Olav Fykse Tveit