Asylakademiet

June 26th, 2007

Asylakademiet starter 14:00 i dag, tirsdag 26/06. Dette er et prosjekt med skole for flyktninger, hvor flyktningene kan bruke tiden til noe meningsfult. Det vil bli undervist i demokrati, menneskerettigheter og fredsoppbyggende arbeid. I tillegg vil det også bli norskundervisning.