Archive for the 'Pressemeldinger' Category

Pressemelding: – Biskop Kvarmes opplysninger er riktige!

June 23rd, 2007

Oslo 23.06.2007

Pressemelding fra Asylmarsjen:

– Biskop Kvarmes opplysninger er riktige!

Det var med stor glede at vi i dag mottok nyheten om at direktør i Utlendingsnemnda Terje Sjeggestad har bedt om en midlertidig stans i deportasjonen av elleve av afghanerne fra asylmarsjgruppen. Dette er etter vår mening en svært viktig handling, da informasjonen som har ført til Utlendingsnemnda (UNE) avgjørelse er av stor betydning for oss. Imidlertid leser vi at det er uklarheter vedrørende informasjonen som er gitt Sjeggestad, som vi ønsker å klargjøre med denne uttalelsen.

Det første punktet angår det som av mediene omtales som biskop Kvarmes feilinformering angående at enkelte av gruppens medlemmer har konvertert til kristendommen. Medienes begrunnelse for at Kvarmes opplysninger er uriktige, er uttalelser fra Sjeggestad. Til NTB sier Sjeggestad: ”Vi har undersøkt påstanden og den medfører ikke riktighet”. Det er uklart hva Sjeggestad her refererer til. Refererer han til gruppen som har gått asylmarsjen, eller til hele det afghanske miljøet i Norge? Utover å be om at det gis en avklaring i forhold til dette, ønsker vi å opplyse om følgende: Det finnes kristne i vår gruppe, og det finnes kristne i det afghanske miljøet i Norge.

Det andre punktet vi ønsker å klargjøre er spørsmålet i forhold til fjernsynssendingen i Afghanistan, hvor samtlige medlemmer av gruppen ble fremstilt som konvertitter. Den aktuelle sendingen ble vist på fjernsynskanalen ’Ariana International’, som er basert i USA og som sender over satellitt til både Europa og Asia. Reporterne var fra ’Ariana TV’, som er basert i Kabul. De filmet Asylmarsjen under vårt besøk i Eystein kirke på Dovre. Den 30. mai mottok vi flere henvendelser fra folk i Afghanistan og Europa, som hadde sett sendingen via den amerikanskbaserte delen av Ariana, Ariana International. Under visningen var det muligheter for publikum å ringe inn til studio. Flere stilte spørsmål om gruppen hadde konvertert til kristendommen. Dette ble da bekreftet av kanalen. I følge sharia-lovgivningen som praktiseres i Afghanistan, er dette en utilgivelig forbrytelse som medfører dødsstraff.

Til slutt vil vi svare på det spørsmålet Sjeggestad stiller i mediene vedrørende hvorfor disse opplysningene ikke har fremkommet på et tidligere tidspunkt. To advokater som representerer noen av de arresterte, opplyste Utlendingsnemnda om dette i kontortiden fredag. Informasjonen ble da overlevert i form av omgjøringsbegjæringer for fire av deres klienter, samt at nemndens leder Harald Karlsnes ble gjort oppmerksom på dette i en telefonsamtale.

Uavhengig av denne diskusjonen om konvertering, ønsker vi å minne om at sikkerhetssituasjonen i Afghanistan blir verre for hver dag, og de afghanske asylsøkerne frykter for sine liv dersom de sendes tilbake.

Zahir Athari
Tlf: 417 48 088
www.asylmarsj.no

Pressemelding: Ikke send oss tilbake til krigen: Vi kjemper fortsatt for alle!

June 21st, 2007

Pressemelding fra Komiteen for afghanske flyktninger i Norge
Ikke send oss tilbake til krigen: Vi kjemper fortsatt for alle!

En hard natt har passert, men det er ikke den første natten vi lever i frykt, arrestasjoner etter mørkets utbrudd har vært del av vår hverdag i mange år. Prisen for åpenheten vi valgte å møte det norske folk, og det norske demokratiet med har vist seg å være skremmende lik den vi må betale for et liv levd i skjul. Vi går derfor denne dagen i møte med sorg. For
tjue av våre venner sitter nå fengslet på interneringsleiren på Trandum, et siste stopp før den tvungne reisen tilbake til en krig verre enn den vi flyktet fra.

Likevel, vi går også dagen i møte med en fortsatt vilje til å kjempe. Vi mener fremdeles at vi har en rett til et liv uten krig, og vil fortsatt kjempe for denne med åpenhet. Vi ønsker ikke å gå tilbake til et liv levd i skjul. Dette er et liv som ødelegger vår menneskelighet, samtidig som det skaper et skyggesamfunn som ikke er verdig dette fredelige landet. Vi har gitt det norske folk et løfte om at vi ikke vil gå tilbake til denne tilværelsen. Vi har også lovet at vi vil stå åpent foran dets lovgivere til de tar stilling til vår bønn om at de ikke skal sende oss tilbake til krigen, som med økende styrke raser i vårt hjemland.

Klokken 18.00 i kveld vil vi derfor gå tilbake til Stortinget og møte våre støttespillere til en fortsatt, og lovlig, markering av vår bønn til landets regjering. Vi vet at det er vanskelig, men det er ingen andre valg. Vårt sterkeste ønske er derfor nå at stemmene til de som støtter oss lar seg høre, at dere står ved siden av oss i vår kamp om et verdig liv i fred.

For mer informasjon kontakt Zahir Athari på telefon 41748088
Se også www.asylmarsj.no

Pressemelding fra Støttenettverket for afghanske flyktninger

June 21st, 2007

Her legger vi ut en pressemelding fra Støttenettverket for afghanske flyktninger:

Pressemelding fra Støttenettverket for de afghanske flyktningene 21.06.07

STANS OVERGREPENE MOT DE AFGHANSKE FLYKTNINGENE ?
IKKE SEND DEM TILBAKE TIL KRIGEN!

Siden den dramatiske sultestreiken i fjor sommer har de afghanske flyktningene forsøkt å rette oppmerksomhet mot deres desperate situasjon. Mange av dem har følt volden og undertrykkelsen i Afghanistan på kroppen og er livredde for å bli tvangsreturnert til det krigsrammede hjemlandet. Norge bidrar stadig til den eskalerende krigen og må ta ansvar for de uskyldige ofrene som flykter fra den.

Da politiet i natt fjernet afghanerne fra stortinget ble rundt halvparten sendt direkte til Trandum interneringsleir for tvangsretur til Afghanistan. Fra alle hold avdares det mot tvangsretur. FNs Høykommissær for flyktninger advarer mot et returprogram som skaper internflyktninger, Afghanistans egen flyktningeminister forteller at det ikke finnes noe apparat for å ta vare på flyktningene, over femogførti folkevalgte i Oslo har krevd stans i tvangreturen i et støtteopprop. En hver oppegående person som leser utenriksnyheter kan se at Afghanistan er et land i krig og dyp nød. Derfor krever vi en umiddelbar stans i tvangsreturen og en ny evaluering av hele returprogrammet der en ny vurdering av sikkerhetssituasjonen i Afghanistan inngår.

Støtttenettverket for afghanske flyktninger inviterer til demonstrasjon mot tvangsreturen torsdag 21. juni, kl. 18:00 foran Stortinget. Hovedparole: Ikke send dem tilbake til krigen!

Brage Aronsen, Støttenettverket for afghanske flyktninger

Pressekontakt:
Beret Werner
mobil: 93633115 | mail: [email protected] | www.asylmarsj.no