Hvorfor?

May 15th, 2007

Afghanske flyktninger i Norge lever i frykt. I frykt for å sendes til krigen i Afghanistan, og i frykt for å bli arrestert og tvangsreturnert av norsk politi. Politiet oppsøker afghanere dag og natt på gata, på jobb og hjemme. Vi føler oss ikke trygge noe sted.

Situasjonen i Afghanistan har bare blitt verre det siste året. Krigsforbrytere som vi opprinnelig flyktet fra er blitt gitt amnesti og mange av de styrer nå landet. I tillegg har krigen blitt forverret. Nyhetene fra Afghanistan varsler stadig nye voldelige hendelser.

Vi føler oss ikke sett, og ikke hørt av den norske staten. Derfor gÃ¥r vi pilegrimsleden fra Oslo til Trondheim under parolen “Ikke send oss tilbake til krigen”.